Year 2011
Authors Tzou, Ying-Yu
Paper Title Eric Chen, Shiu-Yung Lin, Kuang-Yao Cheng and Ying-Yu Tzou, “Development environment for advanced motion control,” PCIM Europe, pp. 60-63, Oct. 2000.
Date of Publication 2011-08-03