Year 2015
Authors OU-YANG, MANG ,Zheng-Lin He*, Sheng-Huei Chen, Zheng-Zhong Li, Ting-Wei Huang, and Mang Ou-Yang
Paper Title Multispectral filter array for short-wave infrared camera
Conference Name Optics & Photonics Taiwan, the International Conference (OPTIC 2015)
Location Hsinchu, Taiwan
Peroid Dec. 04-06, 2015
Language English