Year 2008
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Jwo-Yuh Wu, Wen-Fang Yang, Li-Chun Wang, Ta-Sung Lee;, “Signal Modulus
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese