Year 2018
Authors OU-YANG, MANG ,Yi-Sheng Li*, Yung-Jhe Yan, Ruei-Siang Shih, Chao-Hsin Chang, Hsian-Min Chen, Chao-Cheng Wu, Tsang-Sen Liu, Yen-Chieh Ou-Yang, Horng-Yuh Guo, Chein-I Chang, and Mang Ou-Yang
Paper Title Conceptual design of the integration with the visible and SWIR hyperspectrometers
Conference Name Optics & Photonics Taiwan, the International Conference (OPTIC 2018)
Location Tainan, Taiwan
Peroid Dec. 06-08, 2018
Language English