Year 2011
Authors Huang, Sheng-Chieh
Paper Title Ching-Yen Chien, Sheng-Chieh Huang, I-Cheng Chen, You-Liang Lai, Shih-Hsiang Lin, Yu-Chieh Huang, Lei-Chun Chou, Hui-Min Wang,Zhe-Ming Zhuang, Ming-Yie Jan, Shih-Chun Chao, Chih-Hsun Yang,Su-Chin Shen, Tzu-Der Chuang, Chia-Ho Pan and Liang-Gee Chen, “JPEG XR Encoder Chip Design for Biomedical Lossless Image,” 19th VLSI Design/CAD Symposium 2008. (入圍最佳論文獎)
Date of Publication 2011-08-03