Year 2014
Honor Category External Honor
Award Name Instructing to Tsung-Yu Tsai, Wei-Chiang Hsu and Yuan-Ping Li Outstanding Paper Award, 2014 Matlab & Simulink Tech Forum and Expo Paper Contest in Taiwan
Honoree Lee, Ta-Sung Lee
Awarding Unit Simulink Tech