IEEE Fellow

Lin, Chin-Teng
Wang, Chi-Hsu
 • Job title: Chair Professor
 • Name: Wu, Bing-Fei
 • Email:
 • Office Tel No.: 03-5712121 ext31538
Wu, Bing-Fei
 • Job title: Chair Professor
 • Name: Chen, Ke-Horng
 • Email:
 • Office Tel No.: 03-5712121 ext54390
Chen, Ke-Horng
 • Job title: Chair Professor
 • Name: Chao, Chang-Po
 • Email:
 • Office Tel No.: Office: 31377; lab: 54301 , 54395 and (03)5737634
 Chao, Chang-Po
Chin-Long Wey